Saturday, February 28, 2015

Buku I'tiqad Ahlusunnah Wal Jamaah karangan KH Siradjuddin Abbas

Baru saja saya membeli buku I'tiqad Ahlusunnah Wal Jamaah karangan KH Siradjuddin Abbas. Sebenarnya sebelum ini sudah pernah membaca buku tersebut, namun belum punya sendiri. Buku ini isinya cukup lengkap membahas aqidah Ahlusunnah Wal Jamaah dan perbedaannya dengan firqah lainnya. Lumayan untuk rujukan perkara aqidah.

Cover buku I'tiqad Ahlusunnah Wal Jamaah
 Daftar isi buku tersebut dapat dibaca di http://cahaya-akhir-zaman.blogspot.com/2015/02/buku-itiqad-ahlusunnah-wal-jamaah-siradjuddin-abbas.html .

No comments:

Post a Comment