Saturday, May 23, 2015

Semoga Berkah

Berkah itu dalam arti bahasa adalah 'bertambah'. Maksudnya adalah moga-moga apa-apa yang kita laksanakan mendapatkan tambahan dari Allah SWT, sehingga dari amal kita yang tidak terlalu banyak ini Allah menambahkan banyak hal-hal positif yang bersifat lahir batin kepada kita.
Semoga berkahNo comments:

Post a Comment