Thursday, September 18, 2014

Tahu Bakar = Known Burn

Terjemahan dari "Tahu Bakar" adalah "Known Burn" seperti di promos tukang bakso bakar berikut ini.
Bakso Bakar Tahu Bakar


Mari dicek apak kata Google Translate tentang masalah ini:
Tahu bakar = 'out of fuel'
 Okay, nampaknya Google Translate juga tidak lebih pandai.

No comments:

Post a Comment